Khóa tu xuất gia ngắn hạn mùa hè năm 2016-2017 | Khóa Tu Tịnh Nghiệp - 13/01 Đến 15/01/17
LỄ TƯỞNG NIỆM ĐỨC TÔNG TRƯỞNG NHÂN DỊP HÚY NHỰT - 15-01-2017 | Hoài Niệm Ân Sư


Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org