Sinh Hoạt Thường Nhật

Chùa thường có các khóa lễ tụng kinh vào mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy, Thời gia bắt đầu từ 6:30

Mỗi Chủ Nhật

  • 09:00 am Lớp Việt Ngữ
  • 09:00 am Lễ Bát Quan Trai
  • 09:45 am Tụng Kinh Pháp Hoa
  • 11:30 am Thọ Trai
  • 01:30 pm Lễ Bái Niệm Phật
  • 04:00 pm Pháp Thoại
  • 05:00 pm Hoàn Mãn

Sinh Hoạt Đặc Biệt Trong Năm Đinh Dậu 2017

Nay kính thông báo

Sydney 01/01/2017

Tổ đình Phước Huệ.

Sinh Hoạt Trong Năm Vừa Qua

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org