Contact Details Map View:
Address: Phước Huệ Temple
365 Victoria St.
Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324
Fax: (02) 9725 5385
Email: phuochue@phuochue.org

View Larger Map

Chúng tôi sẵng sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp về trang mạng lưới nầy, xin liên lạc địa chỉ trên, hoặc điện thư bên dưới, xin chân thành cám ơn quý đọc giả.

Name:
Email Address:
Subject:
Message:
Image Verification

Please enter the text from the image

Refresh Image | What's This?


 

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org