Sơ lược Tiểu Sử
Hòa Thượng Trưởng lão thượng Phước hạ Huệ,
Pháp Chủ Tổ Đình Phước Huệ, Sydney Úc Đại Lợi.
(1922 - 2012)

KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN MÙA HÈ NĂM 2014-2015

Tổ đình Phước Huệ hằng năm đều có tổ chức khóa tu học đoản kỳ xuất gia, chư Phật tử tham gia các khóa tu học đều có tiến bộ và đi đến xuất gia tu học giải thoát...
Ngày khai giảng: 9 giờ sáng Thứ Bảy 19/12/14
click for more

Kinh, Luật và Luận

CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA - LAMA THUBTEN YESHE.
ĐỔNG MÔNG CHỈ QUÁN; Trí Giả Đại Sư Trước Tác Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Dịch
Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông
Ma ha Chỉ Quán Và Thiên Thai Tông
Đại Trí Độ Luận
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập I

PHÁP ÂM _ GIẢNG, ĐỌC, TỤNG KINH VÀ LUẬN

Siêu tìm các bài giảng, tụng và đọc của các Chư Tôn Hiền Đức Pháp Sư, ...

Các Bài Giảng Khóa Tu Ngắn Hạn Mùa Hè (2013)
Tịnh Độ Ngũ Kinh
Hue- Buddhist Ceremonial Music of Sacred Texts
click for more

Ban Hộ Niệm Tổ Đình Phước Huệ

...thành lập đã hơn 10 năm nhằm mục đích tương thân tương trợ giữa các Hội viên. Những sinh hoạt Ban Hộ Niệm gồm có:
1. Thăm viếng và cầu an cho các Hội viên bệnh nặng.
2. Tổ chức sinh nhựt tập thể hàng tháng, cầu an cho các Hội viên có ngày sinh trong..
click for more

Download PDF

Khóa tu Bát Quan Trai tại Tổ Đình Phước Huệ

Hằng 2 tuần đều có Khóa tu Bát Quan Trai giới 1 ngày, 1 đêm cho Phật tử tại gia từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 12 giờ trưa Chủ Nhật.
Hằng nửa tháng đều có Lễ Sám Hối và Kiểm giới Bồ tát tại gia vào tối 14 âm lịch....
click for more

Download PDF

Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề

Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề là một trong những trung tâm giảng dạy Việt Ngữ văn hóa được thành lập tiên phong trên nước Úc, là một trong những sinh hoạt văn hoá quan trọng của chùa Phước Huệ...
click for more

 

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org