Sơ lược Tiểu Sử
Hòa Thượng Trưởng lão thượng Phước hạ Huệ,
Pháp Chủ Tổ Đình Phước Huệ, Sydney Úc Đại Lợi.
(1922 - 2012)


Đại Lễ Tiểu Tường
Đức Tông Trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái
Tại Tổ Đình Phước Huệ - Sydney Australia
Ngày 20/01/2013click for more

Kính đệ

Phước Huệ Sơn Môn Học Phái chúng con vừa được tin đức Trưởng lão thượng Trí hạ Tịnh Thượng nhơn Phó Pháp Chủ kiêm Chủ tịch Hội đồng Trị sự, kiêm Giám luật, Trưởng ban Tăng sự Trung Ương GHPGVN vừa thị tịch...
click for more

Thiệp Mời; Đại lễ Phật Đản lần thứ 2638

Trân trọng kính mời: Quý Đồng hương Phật tử đến tham dự Đại lễ Phật Đản 2638, tại Tổ đình Phước Huệ, Sydney Úc Châu
Trong 2 ngày: Thứ Bảy 10/05/2014
Chủ Nhật 11/05/2014: Đại Lễ Phật Đản tại Tổ Đình vào lúc 10:30..
click for more

Thông Báo

Lễ Truyền Tam Quy - Ngũ Giới; Nhân diệp Đại Lễ Phật Đản 2638, Lễ Truyền Tam Quy & Ngũ Giới ngày Thứ Bảy 10/05/2014 vào lúc 15:00...


click for more

Thông Báo

Viếng thăm Tịnh xứ Hòa Thượng Tông Trưởng tại Đại Tòng Lâm Phật Giáo Vào ngày Thứ Bảy 10/05/2014, lúc 8 giờ sáng, Tại Tổ đình Phước Huệ ...


click for more

Xin hoan Hỷ mở Xem Phim Tư Liệu

... Xin hoan hỷ mở xem trang Phim Ảnh Tư Liệu: Những Lời Giáo Huấn Trước Khi Thị Tịch Của Cố Hòa Thượng Đại Sư..
Dự Lễ khánh thành Chùa Quang Minh, Melbourne, Australia
và Chư Tôn Đức viếng Tang Lễ Cố Đại Lão Hoà Thượng Phước Huệ...

click for more

Kinh, Luật và Luận

CON ĐƯỜNG KIM CƯƠNG THỪA VỀ SỰ TỊNH HÓA - LAMA THUBTEN YESHE.
ĐỔNG MÔNG CHỈ QUÁN; Trí Giả Đại Sư Trước Tác Hòa Thượng Thích Đôn Hậu Dịch
Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông
Ma ha Chỉ Quán Và Thiên Thai Tông
Đại Trí Độ Luận
100 Câu Hỏi Phật Pháp Tập I

PHÁP ÂM _ GIẢNG, ĐỌC, TỤNG KINH VÀ LUẬN

Siêu tìm các bài giảng, tụng và đọc của các Chư Tôn Hiền Đức Pháp Sư, ...

Các Bài Giảng Khóa Tu Ngắn Hạn Mùa Hè (2013)
Tịnh Độ Ngũ Kinh
click for more

Ban Hộ Niệm Tổ Đình Phước Huệ

...thành lập đã hơn 10 năm nhằm mục đích tương thân tương trợ giữa các Hội viên. Những sinh hoạt Ban Hộ Niệm gồm có:
1. Thăm viếng và cầu an cho các Hội viên bệnh nặng.
2. Tổ chức sinh nhựt tập thể hàng tháng, cầu an cho các Hội viên có ngày sinh trong..
click for more

Download PDF

Khóa tu Bát Quan Trai tại Tổ Đình Phước Huệ

Hằng 2 tuần đều có Khóa tu Bát Quan Trai giới 1 ngày, 1 đêm cho Phật tử tại gia từ 10 giờ sáng thứ Bảy đến 12 giờ trưa Chủ Nhật.
Hằng nửa tháng đều có Lễ Sám Hối và Kiểm giới Bồ tát tại gia vào tối 14 âm lịch....
click for more

Download PDF

Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề

Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề là một trong những trung tâm giảng dạy Việt Ngữ văn hóa được thành lập tiên phong trên nước Úc, là một trong những sinh hoạt văn hoá quan trọng của chùa Phước Huệ...
click for more

 

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org