Cố Hòa Thượng Pháp Chủ | Hoài Niệm Ân Sư | Kinh Thủ Lănmg Nghiêm Giảng Giải


HOÀI NIỆM ÂN SƯ

01. Lời Ngỏ
02. Lời Cáo Phó - Trường Tử; Hòa Thượng Thích Phước Bổn
03. Tiểu Sử Đức Tông Trưởng Sơn Môn Học Phái
04. Điếu Văn Của Tông Thiên Thai Giáo Quán - Hoà Thượng Thích Tắc Phi
05. Lễ Truy Niệm Tông Thiên Thai Giáo Quán - Chùa Thiền Tôn - Hòa Thượng Thích Tắc Trụ
06. Lời Cảm Niệm - Chùa Vĩnh Nghiêm - Mỹ Quốc
07. Điếu Từ Của Pháp Chúng Môn Nhân Học Phái Phước Huệ Tổ Đình
08. Thư Chia Buồn Của Thủ Tướng Úc Châu - Julia Gillard
09. Điếu Văn Truy Tiễn Cố Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ - Thượng Tọa Thích Thiện Tâm
10. Hoài Niệm Ân Sư - Thượng Tọa Thích An Trí
11. Giọt Mưa Mùa Hạ - Tỳ Kheo Thích Phước Thái
12. Bài Thơ Hoài Niệm Ân Sư - Tỳ Kheo Thích Phước Hội
13. Hoài Niệm Tôn Sư của Chùa Thiền Tôn Một - Thích Nữ Vạn Huệ
14. Duyên Thầy Trò - Tỳ Kheo Ni Thích Phước Hoàn
15. Thư Kính Thầy - Tỳ Kheo Ni Thích Phước Thanh
16. Ơn Thầy Tựa Non Cao - Tỳ Kheo Ni Thích Phước Sinh
17. Hoa Sen Giữa Hồng Trần - Huệ Minh
18. Ai Điếu- Tổ Đình Kim Huệ, Chùa Phật Tổ, Chùa Phật Đà, Chùa Phần Pháp
19. Cao Đăng Phật Quốc- GHPGVNTG_Chùa Pháp Hoa; Hoa Kỳ - Hòa Thượng Thích Tâm Thọ
20. Điện Thư Phân Ưu- GHPGVNTN Âu Châu_ Chùa Khánh Anh - Hòa Thượng Thích Minh Tâm
21. Điện Thư Phân Ưu - GHPGVN Connecticut Chùa Phước Long - Tỳ Kheo Thích Minh Đức
22. Thành Kính Phân Ưu - GHPGVNTN_Âu Châu Chùa Vạn Hạnh - Tỳ Kheo Thích Nguyên Lộc
23. Điếu Văn - Chùa Thiên Thai, Wellington, NZ - Phật Tử Minh Ân và Diệu Di
24. Điếu Văn - Các Đệ Tử Miền Huệ Quang - Đệ Tử Thích An Hải
25. Điếu Văn - HPG New Caledonia Chùa Phổ Đà
26. Điếu Văn - Quý Tăng Ni Du Học Sinh Tại Ấn Độ Đại diện; Tỳ Kheo Thích Tâm Hiền
27. Phân Ưu - GHPGVNTN Hải Ngoại Úc&NZ Chùa Pháp Hoa
28. Phân Ưu - GHPGVNTN Hoa Kỳ - Sa Môn Thích Tín Nghiã
29. Điện Thư Phân Ưu - Tổ Đình Ấn Quang, P9, Q10, Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Nhựt Quang
30. Thành Kính Phân Ưu - GHPGTN Liên Châu Chùa Pháp Hoa, HT Thích Như Huệ,
           HT Thích Minh Tâm, HT Thích Tín Nghiã, HT Thích Bổn Đạt

31. Phân Ưu - GHPGTGKSTG, Đoàn Du Tăng Thế Giới, Hòa Thượng Thích Giác Lượng
32. Thư Phân Ưu và Cầu Nguyện - Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu
33. Điện Thư Phân Ưu - GHPGVNTN_Hải Ngoại_Uc&TTL Tu Viện Quảng Đức
           TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, chư Tỳ Kheo Ni, ban Tri Sự
           và các Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Quảng Đức

34. Thành Kính Phân Ưu - Chùa Vạn Hạnh, Canberra, Úc Châu, Tỳ Kheo Thích Quảng Ba
35. Thành Kính Phân Ưu - GHPGLSTG_Chùa Linh Sơn, Mel. Úc Châu, Tỳ Kheo Thích Tịnh Đạo
36. Điện Phân Ưu - Phật Đường Khuôn Việt, Na Uy, Đại Diện; Tỳ Kheo Thích Tịnh Quang
37. Điện Phân Ưu - Chùa Quan Âm Houston Texas USA - Hòa Thượng Thích Chơn Điền
38. Tưởng Niệm - Từ Bi Quan Âm Đạo Tràng Texas USA - Tỳ Kheo Thích Phước Tâm
39. Thành Kính Phân Ưu - Tỳ Kheo Tuệ Không; Thích Từ Đức
40. Thành Kính Phân Ưu - Chùa Phổ Minh,VN; Chùa Bồ Đề,VN; Chùa Bồ Đề Mel. Úc Châu
41. Ai Kính - GHPGVNTN BI TRÍ DŨNG; Gia Đình Phật Tử Hoa Kỳ
42. Thành Kính Phân Ưu - GHPGLSTG Mỹ Châu - Sa Môn Thích Trí Hải
43. Thành Kính Phân Ưu - GĐPTVN Trên Thế Giới; GĐPTVN Hải Ngoại; GĐPTVN Úc Châu
44. Điện Thư Phân Ưu - GĐPT Đại Bi Quán Âm & GĐPTHoan hỷ Úc Châu
45. Bài Thơ Khóc Thầy - Trí Đạt
46. Bài Thơ Lời Nguyện Năm Xưa - Thích Vạn Bổn
47. Cung Kính Giác Linh Hòa Thượng - Tỳ Kheo Thích Nhuận Liên
48. Kính Lạy Giác Linh Thầy - Chùa Viên Giác - Tỳ Kheo Ni thích An Thiện
49. Thư Chia Buồn - Hoàng Phi Lưu PD Hoằng Nguyện - Lưu Kim Yến PD Diệu Dung
50. Tiễn Thầy Về Tây - PT Minh Quang Chùa Quang Minh, Mel. Úc Châu
51. Lời Cảm Tạ - Hòa Thượng Thích Phước Bổn


Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org