Hòa Thượng Tông Trưởng Chúc Tết Đầu Xuân Bính Thân; 2016 | Chương Trình Tết Xuân Bính Thân 2016
Đón Xuân Bính Thân 2016 Tại Tổ Đình Phước Huệ | Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Đầu Năm 2016


Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org