Khóa Tu Tịnh Nghiệp vào ngày 23 đến 25/12/2017 | Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Phật sáng Chủ nhật 9:45 ngày 31/12/17
Khóa Tu Báo Ân ngày 26/01/2018 | Thiệp Mời Lễ Húy Nhựt Đức Tông Trưởng - 28/01/2018

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org