Kính gởi : Phụ huynh. 

Liên Trường Việt ngữ Bồ Đề Phước Huệ nhận ghi danh cho năm học 2016, từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 9 vào các ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, kể từ ngày ra thông báo nầy cho đến ngày khai giảng năm học 2016, tại các địa điểm sau đây:

    1. Trường Bồ Đề 1, tại Tổ đình Phước Huệ, 365 Victoria St, Wetherill Park NSW 2164. Ngày học hàng tuần vào ngày Chủ Nhật từ 9 giờ đến 11 giờ 30 sáng. Khai giảng vào ngày Chủ Nhật 31/01/2016.

    2. Trường Bồ Đề 2, tại trường Tiểu học King Park, Humphries Road, Wakely NSW 2176. Ngày học hàng tuần vào ngày thứ Bảy từ 9 giờ đến 11 giờ 30 sáng. Khai giảng vào ngày thứ Bảy 30/01/2016.
Học phí ghi tên học Việt ngữ tại Liên Trường Việt Ngữ Bồ Đề Phước Huệ trong năm 2016 như sau: $100/ trọn năm.

Trân trọng, kính mời quý vị phụ huynh đến ghi danh cho con em.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc văn phòng Tổ Đình Phước Huệ, điện thoại số (02) 9725 2324 hoặc thầy Quân 0424 325 969.

Sydney, ngày 02/01/2016

T/M Ban Giám Đốc

TK. Thích Phước Viên

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org