Hòa Thượng Tông Trưởng Chúc Tết Đầu Xuân Đinh Dậu _ 2017 | Đón Xuân Đinh Dậu 2017 Tại Tổ Đình Phước Huệ
Lễ Cúng Sao Hội Cầu An Đầu Năm | Hành Hương Các Chùa Sắc Tộc Đầu Năm 2017
Chương Trình Tết Xuân Đinh Dậu 2017


Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org