NỀN TẢNG PHẬT HỌC
THIÊN THAI TÔNG
(Foundations of T'ien T'ai Philosophy)
Paul L. Swanson biên soạn

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Nhà xuất bản Phương Đông 

MỤC LỤC

Thiên Thai Trí Khải trình bày những khái niệm để có thể hiểu thực tại khách quan một cách chính xác,ví như một ngón tay hùng tráng và chân thực đã chỉ thẳng vào mặt trăng."
(Paul L. Swanson)

Cánh biếc vàng mơ trang gấm nguyệt,
Vó hồng xanh mướt dải xuân sơn.

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

 

Back

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org