Sinh Hoạt Trong Năm Vừa Qua

Năm Bính Thân 2016 | Năm Ất Mùi 2015

Năm Bính Thân 2016

Chúc Tết Đầu Xuân Binh Thân 2016 Tại SydneySinh Hoạt Các Buổi Lễ Mừng Xuân Bính Thân 2016

 
 

Thiệp Chúc Tết Đầu Năm Bính Thân 2016

Cấp chính quyền tham dự Đón Giao Thừa Xuân Bính Thân 2016

   

Mừng Xuân Bính Thân 2016

Bắn pháo bông Đón Giao Thừa "Mừng Xuân Bính Thân 2016"

   

Múa Lân Ngũ Phúc Lâm Môn Xuân Bính Thân 2016

Lễ Cầu An Đầu Năm Xuân Bính Thân 2016

   

Văn Nghệ Mừng Xuân Binh Thân 2016

Ẩm Thực Vui Xuân Bính Thân 2016

   

Sinh hoạt trong ngày lễ hội truyền thống Xuân Bính Thân 2016

Hành Hương Chùa Sắc Tộc tại Sydney Tết Binh Thân 2016

   

Back

     
   
 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org