Sinh Hoạt Trong Năm Vừa Qua

Năm Bính Thân 2016 | Năm Ất Mùi 2015

Năm Bính Thân 2016

Hành Hương Chùa Sắc Tộc; Tết Bính Thân

TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ

 
 

Hành Hương Đầu Năm Bính Thân 2016 - CHÙA LINH YÊN SƠN

Hành Hương Đầu Năm Bính Thân 2016 - CHÙA HOA TẠNG

   

Hành Hương Đầu Năm Bính Thân 2016 - Học Viện Vajrayana Tibetan Buddhism

Hành Hương Đầu Năm Bính Thân 2016 - The Korean Buddhism Jongbopsa Society

   

Hành Hương Đầu Năm Bính Thân 2016 - ĐẠI TÒNG LÂM PHẬT GIÁO

Hành Hương Đầu Năm Bính Thân 2016 - TRUNG TÂM THIỀN ĐỊNH ALOKA

   

Hành Hương Đầu Năm Bính Thân 2016 - WAT PHA DHAMMAKAYA, SYDNEY

KHÓA TU XUẤT GIA NGẮN HẠN HÈ 2015 - 2016

   

Back

     
   
 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org