Tiểu Sử Hòa Thượng | Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Dịch

Điện Thư Phân Ưu | Thư Cảm Tạ | Phim, Ảnh Pháp Sự Niết Bàn | Đại Lễ Tiểu TườngĐiện Thư Phân Ưu 

 

Pomona ngày 2 tháng 2 năm 2012

 

Kính gởi Hòa Thượng Trưởng Ban Tang Lễ Đại Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ,
Tăng Giáo Trưởng GHPGVNTN TẠI ÚC CHÂU & TÂN TÂY LAN
369 Victoria St
Wetherill Park, NSW 2164 AUSTRALIA


Bạch Hòa Thượng,
Được tin Đại Lão Hòa Thượng Tăng Giáo Trưởng Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Châu và Tân Tây Lan vừa viên tịch ngày mùng 5 tháng giêng năm Nhâm Thìn ( tức ngày 27 tháng 1 năm 2012) , niệm tình đồng đạo, tôi và chư tăng ni Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm kính gửi tới HT trưởng ban tang lễ lời phân ưu cùng Giáo Hội và pháp quyến môn đồ lời cầu nguyện Giác Linh, Cố Đại Lão Hòa Thượng được cao đăng Phật Quốc, truợng thừa Phật lực gia hộ cho pháp quyến môn đồ tiếp nối công trình tiến tu Phật đạo của Cố Hòa Thượng đã lưu lại danh thơm, hoằng dương Phật Pháp. Xin có đôi lời cảm niệm


Cảm niệm
Từ Hoa Kỳ hướng sang nước Úc,
Hòa Thượng Thích Phước Huệ nhập Niết Bàn,
Xa lìa cõi thế trần gian,
Thăng hoa Phật quốc an nhàn thảnh thơi.
Tình đồng đạo đôi lời cảm niệm,
Kính điếu bậc đạo hạnh cao tăng.
Nhớ Hòa Thượng xưa:
Dung nhan thanh nhã,
Tính tình vui vẽ,
Đức hạnh khiêm cung,
Dáng vẻ kính thương,
Phật lý cao siêu,
Dạy cho tứ chúng,
Dốc chí tu hành,
Hoằng dương Phật đạo
Đào tạo tăng tài,
Phát huy chính pháp.


Lúc thiếu thời, Ngài là một đồng tử giáng sinh vào gia đình nho giáo thâm tín Phật học. Khi trưởng thành, Hòa Thượng là Tỷ Khưu tăng tài, chốn tổ Liễu Thiền thuộc giòng phái Thiên Thai.
Công đức Ngài chốn trần gian:

Giám Viện, Đốc Giáo Tăng Đoàn Ấn Quang
Giáo Hội Nam Việt huy hoàng,
Một trong bốn vị mở mang công đầu:
Thiện Hòa, Trí Tịnh cùng nhau,
Thiện Hoa, Tắc Phước kế sau nhập hàng,
Tăng già Nam Việt kết đoàn,
Khai tràng thuyết pháp khắp làng miền quê.
Tăng Ni, Cư Sĩ hướng về
Ấn Quang hoằng pháp một bề phùng hưng,
Phật tử cả nước vui mừng,
Giáo Hội Thống Nhất hòa cùng lập nên,
Ngài là thành viên xây nền,
Chánh Đại diện, Giáo hội miền Huệ Quang.

Sang Úc lập cảnh già lam,
Dựng chùa thuyết pháp truyền ban đạo mầu,
Tăng đoàn kết hợp cùng nhau,
Thỉnh Ngài Tăng Trưởng khởi đầu hoằng dương
Chùa Phước Huệ Phật đường xứ Úc,
Khách quan chiêm đông đúc hằng ngày,
Tùng lâm Phước Huệ đẹp thay,
Công Thầy tạo dựng đức Ngài lưu danh,
Tuổi tuy cao, chí nguyền chưa toại,
Mấy ai cưỡng lại luật vô thường.
Ngài về Phật cảnh Tây Phương,
Người ở lại, bao vấn vương ngậm ngùi,
Miền Cực Lạc đón mời khẩn thiết,
Chốn Sa Bà tiễn biệt nhớ thương.
Chúc Ngài thắng cảnh Tây Phương,
Cao đăng Phật Quốc Tây Phương nhiệm mầu.
Tăng, Ni, Phật Tử cúi đầu,
Nhất tâm niệm Phật nguyện cầu thăng hoa.

Nam mô Ma Ha Tỳ Kheo Bồ Tát Giới Huý Trần văn Cảnh, Đạo Hiệu Tắc Phước, pháp hiệu Thích Phước Huệ, hóa thân Bồ Tát, Thiền Sư tọa hạ, lai lâm chứng giám, tác đại chứng minh.


Kính niệm,

HT. Thích Minh Thông

Trụ Trì Tổ Đình Vĩnh Nghiêm Hoa Kỳ

___________________________________________________

 

 

___________________________________________________


Tổ đình Ấn Quang

243 Sư Vạn Hạnh, P9, Q10, TP.HCM, Việt Nam

Ngày 31 tháng 1 năm 2012

 

Kính gửi: Hòa thượng Thích Phước Bổn


Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Huệ là bậc cao tăng thời hiện đại, có công sáng lập nhiều ngôi tùng lâm trong và ngoài nước, đã từng đảm trách nhiều vai trò quan trọng của GHPGVNTN trong và ngoài nước. Công đức dấn thân và làm Phật sự của Hòa thượng đáng được nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử học hỏi và noi gương. Sự viên tịch của Đức trưởng lão Hòa thượng là mất mát lớn lao đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới.


Thay mặt chư Tăng và Phật tử Tổ đình Ấn Quang, nơi Đức trưởng lão Hòa thượng từng là Giám viện Chùa Ấn Quang, Đốc giáo Phật học đường Nam Việt và Phó Tổng lý nội vụ Hội đồng quản trị Tổ đình Ấn Quang và các cơ sở trực thuộc, chúng tôi thành kính phân ưu cùng môn đồ pháp quyến.

Thành kính cầu nguyện giác linh cao đăng Phật quốc. Với hạnh nguyện dấn thân của đức trưởng lão Hòa thượng, chúng tôi tin chắc rằng ngài sẽ theo hạnh nguyện lớn, sớm hồi nhập Ta-bà, tiếp tục hóa độ chúng sanh, đạt được an vui và hạnh phúc.

Trụ trì Tổ đình Ấn Quang

HT. THÍCH NHẬT QUANG

___________________________________________________

 

Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới
ĐOÀN DU TĂNG THẾ GIỚI

1760 W. Jensen Ave. Fresno. CA. 93706 Tel: (559) 497-5695 * (408) 896-8198
Cell. * Email: htgiacluong@yahoo.com


PHÂN ƯU

Nhận được tin Hòa thượng Thích Phước Huệ, Đại Sư Tông Trưởng Phước Huệ Sơn Môn Học Phái, vừa viên tịch lúc 05 giờ 38 phút sáng ngày 28 tháng 01 năm 2012 (Mùng 06 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) tại Tổ đình Phước Huệ Sydney, Úc Đại Lợi. 

Thay mặt Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Si và Đoàn Du Tăng Thế Giới.
Thành kính cầu nguyện Giác Linh

Cố Hòa Thượng Thích Phước Huệ,

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Kính Phân Ưu cùng quí vị trong Tang Môn Pháp Phái, mất đi một bậc Thầy khả kính, đã khai sơn và hóa chủ nhiều Ngôi Đạo tràng, Tự viện khắp nơi. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Trân trọng.

California Hoa Kỳ, ngày 29 tháng 01 năm 2012
Viện Trưởng Viện Hành Đạo
Kiêm Đoàn Du Tăng Thế Giới

Hòa thượng Thích Giác Lượng
 
___________________________________________________

PHẬT ĐƯỜNG KHUÔNG VIỆT
53 bis rue Charles de Gaulle
91400 Orsay- France
Tel : 01 60 92 53 76
Email : pdkhuongviet@free.fr


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

Kính gởi:

Môn Nhơn Pháp quyến TỔ ĐÌNH PHƯỚC HUỆ:

365 Victoria Street, Wetherill Park NSW 2164 AUSTRALIA
Đồng kính Thượng tọa Thích An Chí, trưởng ban điều hành GHPGTN Nauy, đương kim Trú trì chùa Khuông Việt Nauy.

Nhận được tin:
Đức Trưởng lão Hòa thượng thượng Phước hạ Huệ Đại sư Tông trưởng Phước Huệ sơn môn học phái.
Pháp Chủ Tổ đình Phước Huệ, Sydney, Úc Đại Lợi.
Viên tịchvào lúc 05g38 phút ngày 28-1-2012, tại bệnh viện Liverpool, Sydney.
 

Chúng tôi thành kính đảnh lễ Giác linh đức Trưởng Lão Hòa thượng tam bái. Cầu nguyện Giác linh Hòa thượng

THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH

Đồng thời kính chia buồn với Thượng tọa Thích An Chí và Môn nhơn Pháp quyến, thế quyến Sơn môn học phái Phước Huệ. 

Nay kính đảnh lễ phân ưu

Tỳ kheo Thích Tịnh Quang
Tỳ kheo Thích Thiện Niệm

 

___________________________________________________

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu
Văn Phòng ĐiỀu HỢp

Chùa Pháp Hoa

20 Butler Ave, Pennington, SA 5013 - Australia
Tel: 08.84478477 – Fax: 08.82401758 – Email: phaphoanamuc@gmail.com


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu vừa nhận được Khẩn Báo của Ban Tổ Chức Tang Lễ Hòa Thượng Thích Phước Huệ. 

Nguyên:

- Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
- Viện Trưởng Viện Hoằng Đạo GHPGVNTN Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan 

Viên tịch sáng Thứ Bảy ngày 28 tháng 01 năm 2012 nhằm Mồng 6 tháng Giêng năm Nhâm Thìn, tại thành phố Sydney tiểu bang New South Wales, Úc Đại Lợi, hưởng thọ 91 niên kỷ. 

-     - Lễ nhập Kim Quan cử hành vào ngày Thứ Hai 06-02-2012
- Lễ Truy Niệm vào Thứ Tư 08-02-2012
- Lễ cung tiễn Kim Quan vào Thứ Năm 09-02-2012 

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng Môn đồ Pháp quyến và Ban Tổ Chức Tang Lễ. 

Nhất tâm cầu nguyện Giác Linh Hòa Thượng cao đăng Phật Quốc, đắc vô sanh nhẫn, viên thành bổn nguyện.

 

Phật lịch 2555, ngày 31 tháng 01 năm 2012 

 Giáo Hội PGVNTNHN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan
HT. Thích Như Huệ, Hội Chủ Điều Hành,
Đương kim Chánh Văn Phòng Điều Hợp (ấn ký)  

Giáo Hội PGVNTN Âu Châu
HT. Thích Minh Tâm, Chủ tịch HĐĐH (ấn ký) 

 Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ
HT. Thích Tín Nghĩa, Quyền Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)

  Giáo Hội PGVNTN Hải Ngoại Canada
HT. Thích Bổn Đạt, Chủ tịch HĐĐH (ấn ký)

 

___________________________________________________

Kính dâng Điếu văn cúng dường Hoà Thượng Viện chủ Tổ đình
Phước Huệ Viện Trưởng Viện Hoằng Pháp Úc, Tân Tây Lan.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật
Nam mô Tây thiên Đông độ Việt nam lịch Đại chư vị Tổ sư
Nam mô Phươc Huệ Đường thượng lịch đại chư Tôn đức khai
sơn tạo tự, truyền giáo, truyền giới Tổ sư.Kính bạch chư tôn Hoà thượng, Thượng Toạ, Đại đức Tăng Ni
Thành kính cầu nguyện Giác Linh
môn đồ pháp quyến, Ban tổ chức Tang lễ.
Chúng con, xin đại diện Tăng – Ni du học sinh tại Ấn Độ, người
đã thọ hưởng ân đức sâu dầy của cố Hoà Thượng Viện chủ Tổ
Thành kính cầu nguyện Giác Linh
môn đồ pháp quyến, Ban tổ chức Tang lễ.
Chúng con, xin đại diện Tăng – Ni du học sinh tại Ấn Độ, người
đã thọ hưởng ân đức sâu dầy của cố Hoà Thượng Viện chủ Tổ
đình Phước Huệ, Viện trưởng Viện hoằng Pháp Úc và Tân Tây Lan
Đại Lợi GHPGVNTN tạ Úc Châu. Từ bấy lâu nay chúng con
đã được âm hưởng của cố Hoà Thượng, dù được bổ xứ phải tu
hành, lưu học tại nơi xứ người. Chúng con vẫn luôn hướng vọng
về Phước Huệ Đạo Tràng, khi đã nghe tin Pháp thể của Hoà Thượng
đã dần suy kiệt, và hiệng Ngài đã vĩnh viễn ra đi… Nay,
Hoà Thượng Viện chủ Tổ đình Phước Huệ, Viện trưởng Viện
hoằng Pháp Úc và Tân Tây Lan Đại Lợi GHPGVNTN tại Úc Châu
đã tân viên tịch.
Quỳ trước Phật đài, chúng con xin đại diện Tăng Ni tại Ấn Độ có
đôi lời điếu văn kính dâng hộ niệm đến Ngài.
Phụng vì:
Tân viên tịch Phước Huệ Công Đức Đại Tòng Lâm đường thượng
thuỳ từ chứng minh hứa khả.
Lành thay!
Trời Nam Việt sản sanh con đất Việt,
Chùa Phước Huệ tiếp mãi ánh Từ quang
Trọn đời tu - hành - đạo, đã thắm đủ huy hoàng,
Giờ nằm xuống, vạn triệu người thương tiếc !

Nhớ Giác Linh xưa,
Dòng sữa pháp đã nuôi nấng người còn tấm bé,
Vào cửa không, đã hạnh ngộ bậc Chân Sư.
Tháng ngày qua, hun đúc mãi lòng từ,
Thừa kế Tổ, trải thân cùng khắp….

Than ôi! Nay đất nước trên đà phát triển,
Phật pháp còn vững bước vươn lên,
Mà thân người không chịu nổi sức gánh gồng
Đà tịch diệt giữa dòng đời sanh diệt,

Than ôi! Phước Huệ mưa nặng giọt sầu,
Tiễn đưa linh cửu đi vào thiên thu.
Tăng ni thành khẩn nguyện cầu,
GTa Bà vắng bóng, Cực Lạc thêm hoa
Tái nhập Ta Bà, phổ hóa chúng sinh,
Tây phương Cực Lạc say sưa Pháp mầu,
Từ bi, Trí huệ thoả tình ước mong,
Phước Huệ toả khắp muôn loài triêm ân.
Nam Mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ đại bi tiếp dẫn Giác
Linh Đại lão Hoà thượng cao đăng Phật Quốc.
Nam Mô A Di Đà Phật_()_
Kính dâng
Đại diện Tăng Ni tại Ấn Độ

___________________________________________________

Kính gửi : HT Thích Phước Bổn, TT Thích Phước Tấn
cùng Môn Đồ Pháp Quyến Cố  Trưởng Lão Hòa Thượng Tân Viên Tịch

     
          Chùa Quan Âm Houston Texas USA
          Vừa  nhận  được  tin
 
     Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phước Huệ
 
- Pháp chủ Tổ Đình Phước Huệ Sydney, Úc Đại Lợi
- Khai Sơn Chùa Quang Minh Melbourne, Úc Đại Lợi
- Nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam Úc Đại Lợi & Tân Tây Lan
- Nguyên Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão thuộc Hội Đồng Tăng Già Phật Giáo Thế Giới ( WBSC )
- Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Vừa viên tịch lúc 5 giờ 34 phút sáng Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2012, túc mùng 6 tháng giêng năm Nhâm Thìn tại Sydney, Úc Đại Lợi. Kim quan của Đức Trưởng Lão được tôn trí tại Tổ Đình Phước Huệ, Sydney Úc Đại Lợi.

Tăng tín đồ Quan Âm Tự Houston Texas USA, chúng con thành kính vọng hướng về Giác Linh đài Cố Hòa Thượng tại Tổ Đình Phước Huệ, Sydney, thành kính đảnh lễ , hồi tưởng công đức hoằng pháp lợi sinh và những đóng góp to lớn của Hòa Thượng cho sự phát triển Phật Giáo Việt Nam tại quốc gia Úc Đại Lợi này.

Thành kính nguyện cầu Giác linh Cố Hòa Thượng

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

CHỨNG VÔ SANH QUẢ


Nay Phân Ưu
Hòa Thượng Thích Chơn Điền  


(vì tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi cho nên không tham dự tang lể được)

___________________________________________________

 

 

___________________________________________________

 

 

___________________________________________________

 

 


Tiểu Sử Hòa Thượng | Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Dịch

Điện Thư Phân Ưu | Thư Cảm Tạ | Phim, Ảnh Pháp Sự Niết Bàn | Đại Lễ Tiểu Tường


___________________________________________________

 

 

Phước Huệ Temple
Address: 365 Victoria St. Wetherill Park, NSW 2164
Phone: (02) 9725 2324, Fax: (02) 9725 5385, Email: phuochue@phuochue.org